Facebook-grupp för Svenska MMA Förbundet lanserad

Då har vi lanserat en officiell Facebook-grupp och den har flera syften, bland annat att avlasta info-mailen då många frågor är samma och i en grupp kan fler ta del av svaren. Dessutom hoppas vi skapa en effektiv direktkommunikation i alla led mellan styrelse, utövare, funktionärer och engagerade.

Tanken är att man lätt och snabbt ska kunna få svar på frågor och komma med förslag. Gruppen är avsedd för just förbundsverksamhet (vilket är ett stort begrepp med allt från klubbar, utbildningar och ligan till landslag) den är inte avsedd för marknadsföring och/eller försäljning av tjänster, produkter eller kommersiella events.

https://www.facebook.com/groups/smmaf