Social integration

Bakgrund

Kampsport i allmänhet och MMA i synnerhet fungerar som integrationsmotorer i det svenska samhället. Jämfört med många andra idrotter är kostnaden att träna är ofta låg och likaså är utrustningskostnaden. Detta gör att individet från olika bakgrund och samhällsskikt tränar tillsammans. Detta är ett sedan länge känd fakta om kampsporter. Vad denna text handlar om är hur social integration kan ske via olika anställningsformer för enskilda individer.

Social integration via anställning

På många av våra klubbar finns olika typer av arbetssysslor från klubbadministration, skötsel av träningslokal till instruktion. En hel del av nyanlända har en gedigen träningsbakgrund i exempelvis brottning och kan fungera som instruktörer. Styrelsen har gjort ett arbete att kartlägga vilka anställningsformer det finns och resultatet presenteras nedan.

Anställning rekommenderas ske i nedanstående två steg

 1. Arbetspraktik
 2. Nystartsjobb

Arbetspraktik gäller för den som:

 • Deltar i jobb och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.
 • Är över 25 år och saknar arbete.
 • Praktiken högst tre månader.
 • Praktikanten kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under praktiken. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen.

För Nystartsjobb gäller den som:

 • Är 20 till 25 år och varit utan arbete i mer än 6 månader.
 • Är 26 år eller äldre och varit utan arbete mer än 12 månader
 • Beslut om stöd för nystartsjobb kan vara högst ett år i taget.
 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller för den som är anställd med nystartsjobb och lönen ska överensstämma med branschens kollektivavtal. Träder i kraft efter 18 månader.
 • Företaget ska vara registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • Försäkring samt kollektivavtal.
 • Du får ersättning för den del av lönen som är upp till 22 000 kronor per månad vid heltid
 • Om den arbetssökande fyller 21 – 25 år under året och har varit frånvarande från arbetslivet under 6 månader –2 år, får du ett belopp som motsvarar en arbetsgivaravgift.
 • Om den arbetssökande fyller 26 år eller mer under året och har varit frånvarande från arbetslivet under 1-2 år, får du ett belopp som motsvarar en arbetsgivaravgift

Allmänt

Vi rekommenderar att klubbar genomför anställningsintervjuer, kontrollerar referenser och även kontrollerar belastningsregistret. Utifrån denna information görs ett informerat val kring anställning.

Efter att en person genomgått bägge steg är personen förhoppningsvis redo för svenska arbetsmarknaden och klubben kan växla in en ny person enligt ovan. Såklart går det även att anställa den första personen om man så önskar.

Frågor

Frågor på detta kan skicka till info@smmaf.se så kommer vi göra vårt bästa att besvara dem. Vi rekommenderar även att kontakta Arbetsförmedlingen då det är möjligt att det finns lokala avvikelser jämfört med denna text.