Rankingsystem

Nedan följer principerna för det rankingsystem vi använder oss av. Det är har sin grund i en så kallad ”pingisstege” där principen är att om man slår en högre rankad tävlande så får man dennes poäng. Men vårt system har fler faktorer än så som är förklarat nedan.

Notera följande två saker kring rankingen först
-Rankingen nollställs varje år
-Det finns två rankinglistor, en för MMA Klass-A och en för MMA Klass-B.

Rankingen byggs av en formel som kan skrivas
R = P x F
R = Ranking (den siffra som visas på hemsidan)
P = Poäng
F = Faktor

F – Faktor
Denna del är enklast att förstå. Det handlar om en faktor som beror på hur många matcher den tävlande har gått enligt nedan:
Antal matcher – Faktor
0 – 1,00
1 – 1,10
2 – 1,19
3 – 1,27
4 – 1,34
5 – 1,40
6 – 1,45
7 – 1,49
8 – 1,52
9 – 1,54
10 el fler – 1,55
Som synes så avtar ökningen av faktorn med 0,01 för varje match en tävlande går. Anledningen till varför faktorn finns är att det skall löna sig att gå många matcher. Detta ger ett incitament att tävla mycket.

P- Poäng
Denna del fungerar som följande. Alla tävlande börjar med P = 1000. Sedan finns det i huvudsak 3 olika fall beroende på utfall i matchen.

Förlust
Den som förlorar sin match får 30 poäng extra oavsett vem personen möter eller hur man förlorar. Om det är första matchen så ser uträkningen ut så här
R = (1000 + 30) x 1,1 = 1133 (Dvs P är 1000 + 30 och F är 1,1 för en (1) match)
Om personen förlorar två matcher på raken blir R = (1030 + 30) x 1,19 = 1261 (P är 1030+30 och F är 1,19 för två (2) matcher)

Vinst mot lägre rankad tävlande
Nästa fall är om någon som har en högre poäng (P) än sin motståndare vinner. Då får denna tävlande 90 poäng extra
Som exempel kan vi ta en person som förlorande sin första match och i sin andra match vinner mot någon som ännu inte gått match (dvs har en lägre P )
Då blir uträkningen R = (1030 + 90) x 1,19 = 1332,8 (P är 1030 + 90 och F är 1,19)

Vinst mot högre rankad tävlande
Om en tävlande blir matchad mot en annan tävlande som har en högre eller samma P och vinner händer följande.
Den som vinner får då den andra tävlande personens P x en faktor som är 1,12 för sub/rsc och 1,10 för domslut/disk/wo
Om vi tar exemplet från ovan fast det är då vi har en tävlande som förlorande sin första match och har P = 1030 och möter en som går sin första match och har P = 1000. Personen med lägre P vinner på submission.
Då får vinnare följande R = (1030 x 1,12) x 1,10 = 1268,96 (P är 1030 x 1,12 och F är 1,10 för en match)

Effekt av systemet
Följande effekter har detta system
– Att gå match lönar sig pga Faktorsystemet
– Att förlora är bättre än att inte gå match alls
– Att vinna över en högre rankad tävlande är mer värt än att vinna mot en lägre rankad
– Vinst på sub/rsc mot högre rankad tävlande är mer värt är domslut/disk/wo
– Ju närmare SM desto viktigare är det att tävla, betyder att ligan sällan hamnar i ett läge där den ”redan är avgjord”

Sedan finns några specialfall, tex om man lämnar WO så får man inga poäng alls mm