Tävlingskommittén

Tävlingskommittén (TK) är förbundets instans för reglering, tillsyn och utveckling av tävlingsrelaterade ärenden. De ska vidare arbeta visionärt för att förbättra klimatet för tävlande och tävlingsarrangörer i Sverige i enlighet med RF:s och SMMAFs riktlinjer.

TK skall i sina förslag och i sitt uppdrag verka för tillgängliggörandet av MMA för alla och även tillse den mediala aspekten. TK ska löpande hantera frågor och ärenden som inkommer samt genom eget initiativ uppmärksamma behov som bör behandlas och vara förslagsställare till FS. TK ska vidare fungera som remissinstans till FS och vara kansliet behjälplig med information kring relevanta ämnen när behov uppstår samt samarbeta med andra kommittéer när utbyte av expertis krävs. Utöver ovan hanterar TK följande stadigvarande uppgifter:
• Tillsyn och uppdatering av till kommittén knutna dokument.
• Matchmaking
• Tillsyn av lottning för SM
• Reglering och tillsyn av godkända tävlingsskydd

Är du intresserad av att komma i kontakt med tävlingskommitén? Hör gärna av dig till oss!
Kontakt: tk@smmaf.se