Stadgar

Svenska MMA-Förbundet

– Stadgar –
Antagna vid årsmöte 2011-03-26, senast ändrade 2017-05-27

Dessa stadgar har fastslagits vid ordinarie förbundsstämma.