Medicinska kommittén

• Kommittén ska verka för god hälsa genom att öka kunskapen i ämnet idrottsmedicin inom förbundet i syfte att hålla en låg skadefrekvens i samband med träning och tävling inom förbundets regi.
• Kommittén ska verka för god hälsa utifrån idrottsmedicin och föreslå åtgärder som bedöms behövliga till förbundsstyrelsen.
• Kommittén ska verka för god hälsa genom en bistå övriga kommittéer inom förbundet med sin kompetens.
• Kommittén ska sammanställa och utvärdera skaderapporter.
• Kommittén ska verka för hög medicinsk säkerhet på tävlingar.
• Kommittén ska tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping genom att följa RFs informationsservice i antidopingarbetet och upprätthålla antidopingprogram för SMMAF.