Protestbedömningar

Protestbedömningar görs av Tävlingskommittén. Det gäller alla förbundets regelverk. Detaljer om protester återfinns i regelverken