Reglemente Svenska Mästerskapet

Version 1.0 – 2017-08-15

Detta reglemente fastställer krav för arrangörer, deltagare och förbundet för SM i MMA-Klass A och B.

Arrangör

Inför SM

Den som väljer och blir utsedd att arrangera SM ska göra sitt bästa att göra ett så professionellt arrangemang som möjligt. Detta kommer då med krav enligt nedanstående enligt och “Reglemente MMA Klass A och Klass B

Datum

SM ska arrangeras över en sammanhängande fredag, lördag och söndag eller lördag och söndag. SM ska vara ett fristående evenemang, så fokus är SM. Datumet för tävling ska tidigast vara 3 veckor efter senast deltävling.

Under SM

MMA-ring (Bur)

Tävlingen får inte genomföras i en boxnigsring utan en MMA-ring (Bur) av god kvalité och som måste vara i form av minst 8 kanter.

Konferencier

Det ska finnas en engagerad och kunnig konferencier att presentera matcherna.

Sjukvårdpersonal

Till tävlingens alla dagar ska det finnas minst en läkare och ytterligare sjukvårdsutbildad personal, dvs läkare eller sjuksköterska.

Entremusik

Det ska finnas möjlighet för den tävlande att välja musik. Arrangören får själv välja hur valet ska gå till och den tävlande får anpassa sitt val efter det medium som arrangören valt att använda för att spela upp musik. Arrangören kan även neka den tävlande dess låtval om den anser att valet är olämpligt.

Uppvärmningsytor

Det ska finnas gott om uppvärmningsytor där de tävlande inte behöver vistas med sin motståndare. Att föredra är även att separera de klubbar som möter varandra. De ska vara i uppvärmda lokaler med mjuka mattor.

Omklädningsrum

Det måste finnas separata omklädningsrum så de tävlande och deras coacher ska vara åtskilda från varandra. Detta ska anpassas under tävlingen gång så alla tävlingsdagar uppfyller detta.

Tejp

Arrangören ska bistå med röd och blå tejp för att särskilja de tävlande.

Priser

Arrangören får dela ut priser i form av varor, dock inte pengar till de tävlande. Medaljer och eventuella pokaler står förbundet för.

Deltagare

Beroende på antalet tävlingsdagar är de 4 eller 8 första i varje viktklass oavsett klubb är de primärt som får delta i SM. Antalet deltagare per viktklass är 2-4 vid 2 tävlingsdagar eller 2-4 eller 8 vid 3 tävlingsdagar. Tidigare SM vinnare i MMA klass A är direktkvalificerad och rankad 1:a i respektive viktklass.

Anmälan

För att underlätta för administratörer av SM får alla i deltagare frågan om att delta i SM. Tidsfristen är 1 vecka efter att förfrågan har skickats, d.v.s. ca 1 vecka efter sista deltävlingen. När tidsfristen är ute är de 4 högst rankad som tackat ja som utgör finalisterna. Deltagandet är då obligatoriskt och giltiga skäl för att inte delta är enbart läkarintyg eller att man matchats mot en klubbkompis. Om man har matchats och inte vill tävla mot en klubbkompis har man 4 dagar på sig att avanmäla sig, annars är anmälan fast.

Skäl för att inte få tävla är om klubben är avstängd pga att de inte bistått med domare i tidigare tävlingar och inte fått dispens. Innan klubben kan delta i SM, måste klubben lösa avstängningen med domarkommittén.

Då det är tillåtet med deltagare från samma klubb och de tävlande har fått chans att avsäga sin plats pga att de matchats mot en klubbkamrat så är det enda giltiga skäl ett läkarintyg att inte möta en klubbkamrat. Kan inte ett läkarintyg uppvisas diskvalificeras alla deltagare från klubben i den viktklassen och fråntas möjlighet att delta i landslaget. Skulle detta uppstå under själva SM tävlingen är det match läkaren på plats som intygar eventuell skada. Uppmärksammas det att 2 deltagare inte gör en normal match pga att de är klubbkamrater eller är det sedan tidigare, så kan de då diskas av den utsedda kommittén.

Protest

En tävlande har alltid rätt att lämna in en protest via sin coach. Men det ska göras i skriftlig form till tävlingsledaren på plats. Verbala protester till domare eller tävlingsledare kan leda till att den tävlande diskas eller att dess protest ogiltigförklaras.

Protesten ska innehålla:
-Vilken match det handlar om.
-Vad som anses gått fel i förhållande till reglerna
-Eventuella filmer utöver arrangörens
-Önskat resultat

Utfall av protest levereras skriftligt och muntligt och inga vidare diskussioner skall äga rum. Vid fortsatta muntliga protester kan den tävlande och dess tränare avvisas från tävlingsområdet.

Förbundet

Förbundet ska följa “Reglemente MMA Klass A och Klass B” och nedanstående.

Medaljer

Förbundet står för kostnad och beställning av medaljer och SM-tecken.

Utrustning

Tävlingsledaren utser en eller flera matchdomare som ansvarar för att kontrollera de tävlandes utrustning.

Lindning

Tävlingsledaren utser en eller flera matchdomare som ansvarar för att kontrollera de tävlandes lindning.

Representation från styrelsen

Då det samlas många atleter, tränare och domare ska förbundet skicka minst 1 representant från styrelsen utöver tävlingsledaren

Domarklädsel

Förbundet ska bistå med tröjor till alla poängdomare som saknar det, så alla representanter har samma klädsel.

Tävlingsledare

Kommitté

Tävlingsledaren utser 2 st erfarna matchdomare som som tillsammans med tävlingsledaren utgör en kommitté som behandlar protester. De ska var och en för sig titta på matchen utan ljud sedan tillsammans diskutera och rösta om protesten ska bifallas eller avslås. Om resultatet bli lika är det
Resultaten kan inte bli oavgjort eller “ no contest”, dvs en vinnare måste utses i varje match. Så vid fel som inte begåtts av den tävlande. Tex domaren bröt matchen för tidigt, så ska inte vinnaren straffas.

De behandlar även eventuella diskvalificeringar på grund av avhopp då lagkamrater möter varandra.

En domare kan bytas ut eller avstå från en omröstning om jäv uppstår.