Anslut till SMMAF

Bilda klubb

Den 15 mars 2008 valdes MMA in som idrott av Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) årsmöte. Den 21 mars 2009 valdes SMMAF in som underförbund i SB&K. SMMAF väljer därmed inte längre in nya medlemsföreningar direkt utan ansökande föreningar hänvisas istället till SB&K. När en förening beviljas inträde i SB&K som MMA blir den automatiskt ansluten till SMMAF.

SB&Ks stadgar kräver godtagbar instruktör. SMMAFs befintliga klubbar är redan granskade och godkända vilket skall anges i ansökan till SB&K. Nya klubbar skall presentera en instruktör som har en instruktörslicens/utbildningsbevis/intyg (bifogas ansökan till SB&K). Två alternativ:

I. Utbildningsbevis/instruktörslicens från MMA-kursen (se kalender för kurstillfällen)
II. Licens/bevis/intyg för en motsvarande kurs av ett av Sveriges MMA-team

Information om hur man ansöker till SB&K samt länkar till erforderliga blanketter etc finns här: https://www.budokampsport.se/ansokningar/bli-medlem/
Föreningar som redan är anslutna till SB&K genom en annan idrott bör även ansluta sig som MMA. Man kan då använda följande formulär:
https://www.budokampsport.se/wp-content/uploads/2017/07/Intradesansokan-for-ny-idrott-i-forening.pdf

Instruktörsutbildning

Välkommen till Svenska MMA Förbundets sida för tränarutbildning. Vi erbjuder för närvarande följande utbildningar:

SMMAF Tränarutbildning – Certifieringskurs
Svenska MMA-förbundets certifieringskurs ersätter den tidigare stegutbildningen och syftar till att skapa en grundläggande förståelse för MMA och fysisk träning för att kunna hålla klasser på ett säkert och inspirerande sätt. Certifieringskursen ska ge förutsättning och behörighet att skapa en förening som ansluts till Svenska MMA-Förbundet (SMMAF).

 

För mer information kontakta: Johan Halldin utbildning@smmaf.se

MMA Team

Det finns ett antal MMA-team i Sverige som ger kurser. Detta uppdateras/ändras över tid. Vi har därför valt att inte lista MMA teamen här.