Styrelsen

Svenska MMA Förbundet

Ordförande
August Wallén

Styrelseledamöter
Vice Ordförande – Madeleine Fagerlind
Sekreterare – Lena Olsson
Kassör – Andreas Waldahl
Ledamot – Fernando Flores
Ledamot – Henke Blomgren

Suppleanter
Suppleant 1 Lisa Engelke
Suppleant 2 Petter Karlsson

Revisorer

TBA (auktoriserad revisor)

Valberedning
Ordförande – Najda Eriksson
Ledamot – Niclas Randqvist
Ledamot – Kevin Sataki

Ansvariga Landslaget 2019 – 2020
National Team Manager  – Besam Yousef
Assistant National Team Manager – Jörgen Hamberg
National Team Secretary – Cristobal Ubilla

Medicinsk Kommitté (MK)
TBD (ordförande)
Dr. Jonas Johard (vice ordförande)
Dr. Carl Samuelsson

Tävlingskommitté inklusive protestbehandligar (TK)
Ordförande – Niclas Randquist
Ledamot – Ante Agneby
Ledamot – Tom Qvarfordt
Ledamot – TBA
Ledamot – TBA

Domarkommitté (behandling av ärenden gällande licensiering, etc, DK)
Ordförande  – Mattias Sjöden
Ledamot – Robert Sundel
Ledamot – Nadja Eriksson
Ledamot – Daniel Eklund
Ledamot – Rebin Saber

Utbildare

Instruktörsutbildning
Johan Halldin  (ordförande)
Hamid Corassani
Omar Bouiche

Kommunikatör
TBA

Supervisors
Andreas Waldahl
Ante Agneby
Mattias Sjödén
Niclas Randquist
Rickard Ramsten