Sanktion

För att arrangera en tävling i MMA så krävs en sanktion från förbundet.

Det finns information på olika sidor under denna sida, men kortfattat går det till så här för att söka sanktion

 • Skicka in en sanktionsansökan enligt sidan ”Ansökan”
 • Betala samtidigt sanktionsavgiften enligt sidan ”Avgifter”
 • Detta skall göras senast 3 månader innan tävlingen är tänkt att äga rum
 • SMMAF Styrelse beslutar om att ge sanktion eller ej.
 • Vid godkänd sanktion utser SMMAF Domarkommitté en Supervisor
 • Denna Supervisor kontaktar arrangören om tävlingen. Supervisorns uppgift är både att kontrollera att tävlingen fungerar utifrån reglerna såväl som att hjälpa arrangör vid frågor
 • Varje arrangör måste anlita godkända funktionärer i rollerna Matchmaker och Domare. Se mer på sidan ”Licensierade funktionärer”
 • På tävlingen måste godkänd utrustning användas enligt denna sida ”Utustning”
 • Efter tävling skall arrangören rapportera enligt sidan ”Rapportering”
 • Avser arrangören att anordna matcher med sk Internationella MMA regler (Unified Rules) skall dessa godkännas av förbundets Pro Kommitté
 • Avser arrangören anordna matcher om 5 ronder måste en ansökan till Länsstyrelsen göras för godkännande. Förbundet kan bistå med det men arrangör måste stå för avgiften det kostar.