Vi önskar få in offerter på en rad tjänster och funktioner

Förbundet behöver garantera såväl en hög servicegrad som långsiktig hållbarhet. Vi arbetar därför med att ta fram olika lösningar för att säkerställa att viktiga funktioner är självgående. Vi eftersöker offerter inom följande fyra områden:

Instagram
Vi eftersöker någon som kan uppdatera och utveckla förbundets Instagram. Du skall ha erfarenhet (några referensjobb), ha god kännedom om MMA och ett bra öga för visuellt attraktivt material. Uppdraget kan påbörjas mer eller mindre omgående så här är det bra att skicka in sin ansökan snarast. Skicka CV och ersättningsanspråk (månatlig ersättning) till info@smmaf.se.

Nyhetsrapportering 
Här eftersöker vi någon som är en duktig skribent och som kan skriva bra nyhetstexter. Det kan gälla allt från beslut på styrelsemöten till ligaresultat och rapportering om landslagets framfart. Du skall ha erfarenhet (några referensjobb), ha god kännedom om MMA och ha känsla för att skriva engagerande material. Uppdraget kommer inte att påbörjas förrän den nya hemsidan är lanserad men vi önskar få in din ansökan senast måndag den 17 april. Skicka CV och ersättningsanspråk (månatlig ersättning) till info@smmaf.se.

Bemanning av info-mailen
Info-mailen är förbundets viktigaste kommunikationskanal och det är väsentligt att man får snabba och korrekta svar. Vanliga frågor skall besvaras snabbt och mer avancerade ärenden skall hänvisas till rätt person/instans. Vi eftersöker någon med gott ordningssinne och känsla för struktur och som behärskar språket väl i text. En god kännedom om MMA är nödvändigt liksom ett intresse för att snabbt lära sig mer. Krav på att sekretessavtal tecknas. Uppdraget kan påbörjas mer eller mindre omgående så här är det bra att skicka in sin ansökan snarast. Skicka CV och ersättningsanspråk (månatlig ersättning) till info@smmaf.se.

Bygga ny hemsida
Hemsidan är förbundets viktigaste informationskanal och har många olika funktioner för intresserade, klubbledare, tävlande, utövare, media, beslutsfattare med mera. Vår nuvarande hemsida är föråldrad både i teknik och struktur och visuellt behövs ett ansiktslyft. Hemsidan skall vara välstrukturerad, informativ och snygg och den skall vara lätt att administrera och uppdatera. Vi bygger nytt från grunden och önskar offert på hela paketet: Konstruktion, lansering, hosting etc senast den 24 april. Specifikation fås på förfrågan till info@smmaf.se.