Ny styrelse för SMMAF efter årsmötet 2023

Den 18e mars genomfördes årsstämman för SMMAF. På det digitala mötet deltog nio röstberättigade medlemsföreningar samt några åhörare som tog sig tid att lyssna in.

Dagordningens punkter betades igenom och mötet tog ganska exakt två timmar. Sammanfattat kan det sägas att föregående års förbundsstyrelse blivit kraftigt decimerat under verksamhetsåret 2022. Detta på grund av flera avhopp och ett fåtal individer har kämpar på för att hålla förbundet flytande. För det var alla mötesdeltagare evigt tacksamma.

Valberedningen hade inför årsstämman arbetat hårt för att kunna lägga fram ett förslag på ordförande, ledamöter samt suppleanter som har tid, energi och engagemang för att återuppbygga och vidareutveckla SMMAF. Valberednings förslag innehöll bland annat SMMAFS grundare, August Wallén, som förbundsordförande. I övrigt har valberedningen även lyckats tillgodose RFs jämställdhetsmål med fördelning mellan könen samt geografisk och erfarenhetsmässig spridning.

Styrelsens högst prioriterade fråga är att få till grundläggande processer och arbetssätt för SMMAF och arbetet är redan igång. Redan två dagar efter årsstämman konstituerade sig den nya förbundsstyrelsen och genomförde även sitt första styrelsemöte. Protokoll finner ni här 

 

Ordförande: August Wallén

Vice ordförande: Madelein Fagerlind

Sekreterare: Lena Olsson

Kassör: Andreas Waldahl

Ledamöter: Henrik Blomgren, Fernando Flores

Suppleanter: Lisa Engelke, Petter Karlsson


Förbundsstyrelsen kommer att närvara vid 2023 års SM i Skövde, 28-29/4. Passa på att prata, tipsa, fråga!

 

Med vänlig hälsning

Förbundsstyrelsen