Beslut från Kampsportsdelegationen

I januari 2021 anmälde SMMAF till länsstyrelsen en match som skede på en av våra medlemsklubbar. Styrelsen fick då göra ett utlåtande om händelsen till Länsstyrelsen. I september 2021 skickade Länsstyrelsen vidare ärendet till Kampsportsdelegationen. De har nu tagit ett beslut i ärendet där de anser att det var en icke sanktionerad match. SMMAF tilldelas en varning för matchen, dock var händelsen så allvarlig att de egentligen ville tilldela SMMAF en sanktion, men på grund av att beslutet dröjde så nöjde de sig med en varning. En sanktion hade inneburit att SMMAF under en tid inte fått gett nya tillstånd till tävlingar och dragit in befintliga tillstånd under sanktionstiden.

Detta är väldigt allvarligt för SMMAF så styrelsen kommer sätta igång ett arbete där vi kommer informera alla medlemsföreningar om vad som anses vara en match och en process för hur man ska hantera liknande framtida händelser

Beslut från kampsportsdelegationen

Beslut från länsstyrelsen

Länstyrelsens akt