Stegutbildningar MMA

Svenska MMA-förbundets stegutbildningar syftar till att ge både nya och erfarna instruktörer en större förståelse för modern MMA, samt kontinuerligt höja kompetensen på landets klubbar för att stärka MMA-Sverige. Om du har gått våra kurser tidigare så kommer du att känna igen dig, men även för de mest rutinerade kommer det vara en både lärorik och trevlig helg!

Datum: 11-13 februari 2022 • Fredag 10-17, lördag 10-17, söndag 10-15

Plats: Berserk MMA, Hjärnegatan 1, Stockholm

Kontakt: Johan Halldin, utbildning@smmaf.se, 0704584296

Instruktörer: Omar Bouiche och Johan Halldin.

 

Anmälan:

Anmälan är bindande och sker endast via formuläret du hittar här. Vi har en strikt pay-and-play-policy: vilket innebär att den som vill delta i kursen måste betala först. Sista anmälningsdag är den 6e februari 2022.

Kostnad och betalning:

3000 kronor/deltagare. Pengarna ska sättas in på Svenska Budo & Kampsportsförbundets bankgiro (255-0390) eller plusGiro (612120-6). Ange ditt namn och ”MMA-kurs steg 1 feb 2022”. Allt material kommer att filmas.

Förkunskaper:

För att kunna tillgodogöra sig materialet ska kursdeltagaren ska ha utövat kampsport kontinuerligt under minst tre år. Minimiålder för att söka kursen är 18 år.

Syfte:

Stegutbildningarna syftar till att ge både nya och erfarna instruktörer en större förståelse för modern MMA, samt kontinuerligt höja kompetensen på landets klubbar för att stärka MMA-Sverige.

Stegutbildningarna följer säkerhetstrappan och våra vanligaste tävlingssystem inom MMA. Sålunda innehåller varje steg de tekniker och taktiker som används i respektive regelsystem. Steg 1 riktar sig till blivande eller nybliven MMA-instruktör som önskar utveckla och stärka sin teknik repertoar. Steg 2-4 är för dig som redan har undervisat i många år, men som önskar fördjupad kunskap om teknik, taktik, strategi och coaching under match.

Kursdeltagaren ska efter avslutat kurs ha förmåga att:

 • Få en stärkt kunskap om de vanligaste teknikerna inom MMA.
 • Leda grupp och individ i MMA-träningen
 • Allt material kommer att filmas.

Kursinnehåll:

MMA-specifika tekniker (slag, spark, knä, kast och lås) och kombinationer – stående, i clinch, på marken och mot burvägg.

Undervisningsformer:

 • Teknikträning och drillar
 • Grupparbete – Visa, Instruera, Öva-Pröva
 • Diskussioner

Examinationsform:

 • Kursdeltagaren förmåga utvärderas kontinuerligt under kursen för att bedömas godkänd/underkänd utifrån kursmålet. Därmed krävs 100% aktiv närvaro för att få certifikat.

Preliminära datum för 2022:

 • Steg 1 – 11-13 februari
 • Steg 2 – 13-15 maj
 • Datum för steg 1 och 2 i höst kommer strax
 • Steg 3 – 11-13 november