Nyheter från styrelsens senaste möte

Supervisor

Styrelsen vill öka Supervisor-poolen med några fler talanger med geografisk spridning och välkomnar därmed fler intresseanmälningar!

 

Efter SMMAF’s styrelsemöte 2021-08-09 vill styrelsen uppmärksamma följande nyheter:

PRO-kommittén har avskaffats då den enbart hanterade en fråga om tillstånd av internationella professionella MMA-regler. Den frågan har styrelsen nu under en prövoperiod gett ansvaret för till licensierade Matchmakers. En licensierad matchmaker som anser att en match håller tillräckligt hög nivå där båda ateleter är tillräckligt erfarna för att kunna hantera internationella professionella MMA-regler på ett tryggt, professionellt, hälsosamt och säkert sätt, kan godkänna implementering av internationella professionella MMA-regler.

Matchmakern bär det fulla ansvaret och ska i alla sammanhang prioritera atleternas hälsa och säkerhet. Matchmakern beslutar vilka matcher som ska få implementera de internationella professionella MMA-reglerna, och detta måste rapporteras till Supervisor skriftligen innan respektive evenemang/tävling. Innan varje event ska matchmakern ha en dialog med Supervisorn och matchmakern ska kunna motivera sina beslut vid en eventuell fråga om dem.

Supervisorns roll

Det ingår i Supervisorns uppdrag att gå igenom alla matcher inför ett evenemang, och ha en dialog med matchmakern innan evenemanget. Detta innefattar även att kontrollera säkerhets- och hälsorelaterade aspekter kring implementering av de två olika regelverken. Vid minsta misstanke att en match kan innebära risker för utövarnas hälsa och säkerhet ska detta tas upp med matchmakern, som då får möjlighet att motivera sitt beslut eller korrigera ett eventuellt misstag.

Alla avvikelser och eventuella misstankar kring atleternas säkerhet och hälsa ska rapporteras till styrelsen med omedelbar verkan för vidare hantering.