Lättare restriktioner för idrottsaktiviteter

Äntligen går vi mot lättare restriktioner! Från nyhetsbrevet från Riksidrottsförbundet:

Nuläget Covid-19, påverkan på idrottsrörelsen 

Från den 1 juni har Folkhälsomyndigheten uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar, vilket innebär ytterligare lättnader för idrottsaktiviteter.
Länk till Folkhälsomyndighetens Allmänna råd

Detta gäller från den 1 juni:

✔ Genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning för såväl barn som för vuxna
✔ Genomföra mindre läger och cuper. Läs mer här.
✔ Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare att delta samtidigt.
✔ Vid idrottsevenemang utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
✔ Vid idrottsevenemang inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Region Stockholm (smittskyddet) har ingen avvikande uppfattning. Det föreligger således inga regionala allmänna råd som träffar idrottsutövandet i Stockholms län. 

Tänk på att det kan finnas kommunala variationer. Håll er därför uppdaterade om vad som gäller i er kommun. Tolkningar av myndigheternas rekommendationer och allmänna råd görs i respektive idrott utifrån den egna idrotten förutsättningar.

Om du har fler frågor om corona och idrott, kontakta corona@rfsisu.se