Uppdatering gällande coronaläget

Uppdatering av coronaläget

Med anledning av det fortsatt ansträngda läget i svensk idrott på grund av coronapandemin vill vi uppmärksamma våra medlemsföreningar på några viktiga saker.

I detta mail finns följande information:

  • Återigen möjligt att söka Projektstöd IF hos SB&K
  • Föreningsenkät från RF – “Ett år med corona”
  • Uppdaterade riktlinjer för träning från 19 april
  • Ytterligare 1 miljard till idrotten – ansökan om kompensationsstöd öppnar i maj

Vänligen se till att denna information sprids inom era föreningar till de personer som kan tänkas ha nytta av detta.

Varma hälsningar
Magnus Ledin, verksamhetsledare SB&K
Mats Lilja, kommunikationsansvarig SB&K

Återigen möjligt att söka Projektstöd IF hos SB&K Nu kan medlemsföreningar ansöka om SB&K:s projektstöd Bibehålla verksamhet för barn och ungdomar under coronarestriktionerna. 500 000 kronor har lagts till i projektstödspotten.

Projektstödet ska användas så att föreningar ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt. Detta då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till coronapandemin fortsätter att påverka idrottsrörelsen och våra medlemsföreningar.

» Läs mer på budokampsport.se

Föreningsenkät från RF – “Ett år med corona”I förra veckan skickade Riksidrottsförbundet ut en enkät som handlar om föreningars vardag och verklighet genom krisen.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet hoppas att så många föreningar som möjligt inom SB&K tar chansen att berätta om hur coronapandemin har påverkat dem. Detta då det bland annat kan inverka på hur det ekonomiska stödet fördelas framöver.

» Läs mer på budokampsport.se

Uppdaterade riktlinjer för träning från 19 aprilDet är inga stora förändringar jämfört med de tidigare riktlinjerna. Myndigheterna har omformulerat några av råden, vilket vi har anammat.

Dessutom har det ytterligare understrukits att pandemilagen gäller först och främst. Våra riktlinjer är självklart endast tillämpliga när träning är möjligt och lämpligt.

» Läs mer på budokampsport.se

Ytterligare 1 miljard till idrotten – ansökan om kompensationsstöd öppnar i majDet var den 1 april som beskedet till slut kom från regeringen och den ansvariga ministern Amanda Lind – förutom de tidigare utlovade 335 miljoner kronorna till svensk idrott så öronmärks nu ytterligare 1,02 miljarder. Det sammanlagda kompensationsstödet på 1,355 miljarder kronor omfattar det första halvåret 2021.

Riksidrottsförbundet har efter beskedet beslutat om att senarelägga ansökningsperioden för årets första månader. Enligt den nya informationen så kan ansökan göras 7 maj–19 maj. Detta för perioden januari–april 2021.

» Läs mer på budokampsport.se