Svenska MMA ligan och Corona

Tidigare år har ligan annonserats redan i Januari. I år är vi fortfarande stoppade av Corona att kunna arrangera tävlingar. Då det enbart är amatörtävlingar så är de fortfarande inte tillåtna att arrangera. Den tidigare annonserade tävlingen den 10/4 är inställd och inga flera tävlingar kommer annonseras innan restriktionerna ändras. SMMAF har följt och kommer fortsätta följa SB&K restriktioner, som i sin tur följer RF. Om restriktioner ändras är det upp till arrangören att välja om man vill arrangera efter de restriktioner som finns.

Dock är externa arrangörer fortfarande tillåtna att arrangera evengemang på proffesionell nivå