Nuläge MMA-ligan och COVID-19

Som många säkert sett så utökas antalet regioner med lokala restriktioner. Förbundet får flera fråga om vad det innebär för tävlingarna och kommande SM. Styrelsen arbetar kontinuerligt med dessa frågeställningar vilket inte är speciellt lätt då förutsättningarna ändrar sig snabbt. Strategin förbundet har är att följa FHMs rekommendationer.

Givet dagens datum 2020-10-30 är det som gäller följande information:

Frontier Open Battle 21
Tävlingen ställdes in på grund lokala restriktioner i Skåne. Deltagare med korrekt anmälan kommer få 60 rankingpoäng var.

Nordic Warrior 8
Tävlingen planeras att genomföras då Nyköping ligger i Södermanland som inte har lokala restriktioner. Dock ligger Södermanland mellan Stockholm och Östergötland som har restriktioner. Ur ett lekmannaperspektiv är det inte orimligt att tro att även Södermanland innefattas inom kort också (men det återstår att se)

Shoot Challenge 38
Tävlingen är planerad i Stockholm som just nu innefattas av lokala restriktioner. Dessa gäller till och med den 19:e november medan tävlingen är planerad till 21:e november. FHM meddelar att restriktionerna kan komma att förlängas. Denna tävling är således också i farozonen.

Icon Challenge 5
Tävlingen är planerad i Gråbo (Västra Götaland) som just nu innefattas av lokala restriktioner. Dessa gäller till och med den 19:e november medan tävlingen är planerad till 28:e november. FHM meddelar att restriktionerna kan komma att förlängas. Denna tävling är således också i farozonen.

Tävlande från regioner med restriktioner
FHM har inte infört några reseförbud varken till eller från dessa regioner. Detta innebär att alla kan delta på tävlingarna oavsett region givet att tävlande är frisk.

Svenska Mästerskapet
Detta är planerat till Halmstad i slutet på januari 2021. Naturligtvis uppstår frågan om tävlingar inte kan genomföras som är kvalificerande till SM enligt nuvarande regler. Vad gör vi med SM då? Kortfattat är det ännu för tidigt att säga vad som händer eller inte med SM. Men styrelsen tänker naturligtvis på frågan.

Detta är nuläget och vi återkommer om det ändras.