Frontier Open Battle 21 inställd

Frontier Open Battle 21 är inställd!

Folkhälsomyndigheten (FHM) har infört ”Lokala allmänna råd i Skåne Län” som gäller med omedelbar verkan pga ökad smittspridning av COVID-19 i Skåne.

I dessa råd finns bland annat följande skrivning
”Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar”

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) avråder till att genomföra tävling i Skåne givet denna nya information. Det innebär att Frontier Open Battle 21 måste ställas in.

Hur arbetar SMMAF gällande COVID-19
Svenska MMA Förbundet (SMMAF) följer utvecklingen noga. SMMAF är anslutet till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) som är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF). SB&K har regelbundna möten med RF och Folkhälsomyndigheten (FHM) om uppdaterade riktlinjer. SB&K dokumenterar noga vad som gäller på sin hemsida. SMMAF följer de restriktionerna dessa restriktioner vilket innebär att SMMAF inte gör egna tolkningar utan följer SB&K i denna fråga.

Ranking och kommande tävlingar
Varje tävlande som gjort en korrekt anmälan till Frontier Open Battle 21 kommer erhålla 60 rankingpoäng var.
Kommande tävlingar i MMA-ligan påverkas i nuläget inte av dessa lokala råd då inga fler arrangeras i Skåne län. Dock följer vi naturligtvis utvecklingen noga.

Referenser
SB&K om lokala råd i Skåne Län

SB&K info om COVID – nuläge