Preliminärt matchkort klart för Klass A matcher på Frontier Open Battle 21

Det preliminära matchkortet för matcher i MMA-Klass A till Frontier Open Battle 21 är klart (se länk).

Datum
Måndag: Deadline för anmälan (både tävlande och domare)
Tisdag: Slutgiltigt matchkort klart
Lördag: Tävling

I Klass A kan man alltså fortsätta anmäla sig. Kan vi matcha mot dem som ännu inte fått match är det bra. Välkomna med fler anmälningar, vi skulle gärna se att det kom in fler. Anmälningar i Klass B och C är också välkomna såklart!

Har klubben inte anmält domare till tävlingen så matchas inte tävlande från den klubben.
I nuläget gäller detta följande klubbar som har anmälda i MMA Klass-A med ingen anmäld domare.

Alllstars Kampsportförening
Kristianstad Kampsportcenter
Västerås Fight Club

Dessa klubbar tillsammans med övriga (svenska) klubbar som inte anmält domare ännu har två alternativ
1. Anmäl licensierad domare senast måndag inför slutgiltig matchning på tisdag
2. Sök dispens genom senast måndag betala för minst en deltagare till nästa domarkurs (se kalender) och skicka kvitto till betalning till mmaligan@smmaf.se

Frontier Open Battle 21 (L)