Seminarium för poängdomare klass A-B

Domarkommittén kommer att hålla ett seminarium för poängdomare klass A-B i Göteborg 29 Augusti klockan 12:00 till 16:00. Seminariumet kommer att vara i GBGMMA:s lokal på Dagjämningsgatan 2 i Kortedala. Detta är ett kostnadsfritt seminarium och alla är välkomna dock är det max 40 personer som vi kan ta med ett p.g.a rådande pandemi. Syftet med seminariet är att reda ut eventuella frågetecken som du som domare har. Målet är att förbättra kunskapen hos poängdomare. Du som önskar komma maila namn och klubb till dk@smmaf.se.

M.V.H
Andreas Grüner
Ordförande
DK