Styrelsen har konstituerat sig

Den nya SMMAF styrelsen har haft sitt första möte och konstituerat sig enligt nedan

Ordförande
Jesper Gunnarson

Styrelseledamöter
Vice Ordförande – Madelein Fagerlind
Sekreterare – Lovisa Konradsson
Kassör – Andreas Waldahl
Ledamot – Joakim Engberg
Ledamot – Omar Bouiche

Suppleanter
Suppleant 1 Pannie Kianzad
Suppleant 2 Kevin Sataki

Då förbundet har som regel att styrelseledamöter eller suppleanter inte ingår i förbundets kommittéer har det även blivit vissa justeringar i dem:

Niclas Randquist blir ordförande i TK
Robert Sundel blir ledamot i DK

Kevin Sataki, Omar Bouiche och Joakim Engberg utgår i de kommittéer de var med i men kvarstår som utbildare inom sina respektive områden.

Läs mer på denna länk
http://www.smmaf.se/forbundet/styrelse/

Styrelsens protokoll återfinns på denna länk
http://www.smmaf.se/forbundet/protokoll/