Ny styrelse 2020

På tisdagskvällen genomfördes det framskjutna årsmötet i digitalt format och följande styrelse valdes

Ordförande
Jesper Gunnarson (omval)

Styrelseledamöter
Ledamot – Lovisa Konradsson (omval)
Ledamot – Madelein Fagerlind (omval)
Ledamot – Andreas Wahldahl (nyval)
Ledamot – Joakim Engberg (nyval)
Ledamot – Omar Bouiche (nyval)

Suppleanter
Suppleant 1 Pannie Kianzad (nyval)
Suppleant 2 Kevin Sataki (nyval)

På kommande styrelsemöte som är planerat till den 21:a juni kommer styrelsen konstituera sig och besluta vem som skall vara Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare.

Tids nog kommer även protokoll från mötet vilket kommer att laddas upp på hemsidan.

Styrelsen