Förbundsnyheter 2020-05-24

Styrelsen har haft ännu ett möte och noterbart är att styrelsen enhälligt* gav sanktion till tävlingen Fight Club Rush 7 – PPV som kommer gå utan publik i Västerås den 4:e juli.

I sanktionen framgår det att antal personer i lokalen kommer vara max 40 stycken samtidigt. Sanktionen är villkorad med att arrangör skall inkomma med ett körschema för hur detta skall gå till i detalj. Därtill gäller att det endast är svenska deltagare på denna tävling.

Nästa möte blir den digitala stämman den 9:e juni.

*- Jörgen Hamberg deltog ej i beslut pga jäv.

Protokoll