Förbundsnyheter 2020-04-06

Styrelsen har haft nytt möte och här kommer lite reflektioner från detta mötet.

Först och främst så påverkar Corona pandemin förbundets verksamhet i hög utsträckning och samtliga event har blivit inställda (årsmöte, tävlingar och utbildningar) så här långt. I skrivande stund ser allt innan sommaren ut att bli inställt.

Med det sagt uppmanar vi alla våra medlemsklubbar att hålla igång sin verksamhet men naturligtvis följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa är i nuläget

– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Det är säkert många som undrar när det uppskjutna årsmötet kan genomföras, det undrar styrelsen också. Avsikten är att samköra det med SB&Ks årsmöte men när detta kan genomföras är osäkert. 2019 års styrelse fortsätter därför arbetet till dess årsmöte 2020 kan genomföras.

Förbundet har sökt stöd från regeringen för uteblivna intäkter och vi väntar med spänning på utfallet av det. I övrigt är det som bekant stiltje gällande både verksamhet och ekonomi.

Slutligen några positiva nyheter

Vi konstaterar med glädje att från kampsportsgalan fick 3 stycken MMA-utövare pris
-Årets genombrott Khamzat Chimaev
-Årets förebild Josephine Breisch
-SB&K:s Hederspris Alexander Gustafsson

Noterbart är även att förbundets ansökan om 5 ronders match på AK Brave godkändes av Kampsportsdelagationen. Tyvärr kunde ju inte tävlingen genomföras så en ny ansökan är nödvändig när/om galan bokas om.

Länk till styrelsens protokoll

Protokoll

Har du frågor rörande styrelsens beslut? Välkommen att kommunicera till vår e-post info@smmaf.se