Inställd domarutbildning 15-16 Maj i Stockholm

På grund av rådande läge i Sverige av Covid-19 så har domarkommittén beslutat att ställa in domarutbildningen 15-16 Maj i Stockholm. Utbildningen kommer att vara i höst istället om läget förändrar sig gälland de restriktioner som folkhälsomyndigheten ger ut.

M.V.H
Andreas Grüner
Ordförande
DK