Förbundsnyheter 2020-03-05

Styrelsen har för avsikt att öka transparensen kring beslut som tas genom att förutom publicera protokoll från möten även skriva nyheter för publicering på hemsida och Facebook om framförallt vilka beslut som är tagna i närtid.

Vi är medvetna om att en hel del personer läser protokollen, men hoppas på detta sätt nå ut till fler personer.

Beslut i närtid

Sanktionerade tävlingar
Styrelsen sanktionerade Wolf Fight Promotions 4 som skall gå i Malmö den 29:e maj. Det är glädjande att WFP fortsätter arrangera tävlingar. Det ligger helt i linje med förbundets verksamhetsplan med ökade möjligheter att tävla.

Invalda klubbar
T.I.A Qi Gong & Kung Fu Förening – Ljungby
Kingpin Grappling Academy IF
Lerums Kampsportsakademi

Under våren har tillströmningen av klubbar till förbundet ökat vilket är positivt.

Ny ledamot i domarkommittén (DK)
Daniel Eklund har valts i in i DK. Daniel har de senaste åren varit flitigt domare både i ligan såväl som på sanktionerade tävlingar. Samtidigt har Johan Söderling valt att lämna sin plats i DK. Vi tackar Johan för hans mångåriga insats i DK. Speciellt kan nämnas arbetet med den omfattade regeluppdatering som gjordes häromåret.

Daniel Eklund som matchdomare

Kompetenta och engagerade ledare är ett måste i förbundets verksamhet. Vi önskar Daniel välkommen!

Länk till styrelsens protokoll

Protokoll

Har du frågor rörande styrelsens beslut? Välkommen att kommunicera till vår e-post info@smmaf.se