Slutgiltigt matchkort klart för Coloseum Arena 3

Matchkortet är färdigställt inför lördag. Nedan återfinns information om tävlingen mm

OBS OBS OBS!
Alla svenska tävlande måste ha skaffat sig SB&K’s tävlingskort, det skall visas på invägningen

Att Tävlande
Kontrollera din vikt regelbundet, invägningstiden är ganska kort. Behöver du banta så gör det i god tid. Notera även att fräscha tävlingshandskar och benskydd skall användas på tävlingen. Du ansvarar själv för dessa skydd.

Anmälda som inte fick match

MMA Klass-A Herr
Rekar Zana – Ingen motståndare i klassen
Abdurakhman Nasrutdinov- Ingen motståndare i klassen
Yousef El-hussein- Ingen motståndare i klassen
Daniel Karlsson – Ingen motståndare i klassen

MMA Klass-A Herr
Jessica Andersson – Ingen motståndare i klassen

MMA Klass-B Herr
Javad Vahid Rezah – Ingen motståndare i klassen
Simon Alvhed – Ingen motståndare i klassen
Hamza Qlich – Ofullständig anmälan
Daniel Olsson – Ofullständig anmälan
Borhan Mohammadi – Ofullständig anmälan
Eric Wennergren – Ingen motståndare i klassen
Calle Andersson – Ingen motståndare i klassen

MMA Klass-B Dam
Ida Aminnezhad Makarova – Ingen motståndare i klassen
Vera Karlsson – Ingen motståndare i klassen

MMA Klass C-Herr
Julius Rennerman Högenberg – Ingen motståndare i klassen

För de som inte fått match i nuläget beror det i huvudsak på att det inte finns någon att matcha emot i viktklassen men det kan även bero på kvalitetsbrister i anmälan. Tävlande ombeds på flera sätt och kanaler att se till att anmälan är korrekt, detta till trots finns kvalitetsbrister i en hel del anmälningar. Bakom varje namn står anledning till varför personen inte är matchad.

Om möjligt kommer de som inte fick match vid denna tävling prioriteras till match nästkommande tävlingar (under förutsättning att anmälan är korrekt).

AVBOKNINGSREGLER
Avbokning efter anmälningstidens slut:
Avbokningar efter anmälningstiden slut accepteras enbart mot uppvisade av läkarintyg på skada eller sjukdom. Ett sådant intyg skall skickas till mmaligan@smmaf.se (Avbokningen är giltig först då avbokningen är bekräftad.

Om avbokningen efter anmälningstidens slut innebär att den lagda matchen inte kan matchas om så förlorar den tävlande på walk over. För MMA Klass-A matcherna som läggs på det preliminära matchkortet så gäller att avbokning måste ske mot uppvisande av läkarintyg så snart de matcherna är lagda.

Inkommer det ingen giltig avbokning och den tävlande uteblir kommer SMMAF inte matcha den tävlande på kommande tävlingar. Hur många tävlingar avgör styrelsen för SMMAF.

Coacher och domare
1-3 tävlande = 2 coacher
4-5 tävlande = 3 coacher
1 domare per klubb

Plats
Valhall, Skövde kulturhus. Trädgårdsgatan 9

Tider:
12:00-13:00 Invägning.
13:00-13:30 Regelgenomgång
13:30-14:00 Domargenomgång
13:30-14:00 Läkarkontroll A-klass
17:30 Matchstart

Coloseum Arena 3 (L)