Styrelsen är konstituerad

Styrelsen konstituerade sig på söndagens styrelsemöte. Utfallet är nu enligt följande
Ordförande: Jesper Gunnarson
Vice ordförande: Jörgen Hamberg
Kassör: Dick Klingemo
Sekreterare: Lovisa Konradsson
Ledamöter: Mats Nilsson och Madelein Fagerlind
Suppleanter: Arben Latifi och Gabriella Ringblom

Nedan finns både protokoll från stämma såväl som det konstituerande styrelsemötet.

SMMAF Stämmoprotokoll 2019-03-23

SMMAF Styrelseprotokoll 2019-04-14