Kampsportsdelegationen biföll ansökan om 5 ronder

Svenska MMA Förbundet (SMMAF) har tillstånd av Kampsportsdelegationen, som har sitt säte hos Länsstyrelsen i Örebro, att sanktionera MMA-tävlingar med totalt 4 olika MMA-regelverk. Inget av dessa regelverk tillåter matcher om 5 ronder.

Vid vissa event där utövare i den absoluta världsklassen deltar är det ibland aktuellt att huvudmatchen skall gå över 5 ronder. När UFC arrangerar i Globen den 1:a juni finns en sådan match mellan Alexander Gustafsson och Anthony Smith.

Av den anledningen har SMMAF ansökt om få ett tillstånd för 5 ronder i just denna specifika match mellan Gustafsson och Smith. I förra veckan fick SMMAF besked om Kampsportsdelegationens beslut.

Kampsportsdelegationen beslutade att bifalla ansökan om 5 ronder för denna match.

Läs Kampsportsdelegationens beslut och motivering i den bifogade filen

Beslut om bifall med villkor för MMA