Kort rapport från årets förbundsstämma

Tidigare idag hölls förbundets årsstämma eller årsmöte. Det blev några mindre förändringar som följer

Tobias Hall tackade för sig i styrelsen. Som ersättare till honom kommer nu Mats Nilsson i som ordinarie ledamot. Mats lämnar efter sig sin plats som suppleant som nu fylls av Gabriella Ringblom.

I valberedningen avlöser Kristina Gustavsson tidigare ordförande Benny Thögersen i nämnda roll. Nadja Eriksson är ny ledamot.

Vi tackar härmed både Tobias och Benny för deras insatser i förbundet. Samtidigt välkomnar vi Gabriella och Nadja in i deras nya roller.

På länken återfinns styrelsen och övriga funktionärer i förbundet. Notera att styrelsen på nästkommande möte skall konstituera sig. På stämman valdes Jesper Gunnarson som ordförande men övriga positioner kan eventuellt ändra sig vid konstitutionen.

Vid senare tillfälle kommer naturligtvis protokoll upp på hemsidan

Styrelsen