Förändring av medlemmar i kommittéer

Förändring av medlemmar i kommittéer

Förbundet arbetar fortlöpande med att ha engagerade och kompetenta medlemmar i våra kommittéer. Nyligen har följande förändringar skett.

Markus Svensson byter från tävlingskommittén till domarkommittén.

Mattias Sjödén är ny medlem i tävlingskommittén

Både Markus och Mattias är mycket aktiva på våra tävlingar och har visat både kompetens och stort engagemang. Så detta är en mycket positiv förändring.

Lycka till!

Markus Svensson

 

Mattias Sjödén