Styrelsen konstituerad samt nya kommittemedlemmar

På söndagens styrelsemöte konstituerade styrelsen sig enligt nedan

Ordförande
Jesper Gunnarson

Styrelseledamöter
Vice ordförande – Jörgen Hamberg
Kassör – Dick Klingemo
Sekreterare – Lovisa Konradsson
Ledamot – Tobias Hall
Ledamot – Madelein Fagerlind

Suppleanter
Mats Nilsson
Arben Latifi

Skillnaden från tidigare styrelse är den att Madelein Fagerlind går in som nya ledamot i styrelsen.

 

Styrelsen beslöt även om nya kommittémedlemmar

Domarkommittén berikas med Nadja Eriksson efter det att Madelein Fagerlind lämnat sin plats för arbete i styrelsen

Tävlingskommitten får en ny medlem i Ante Agneby som tar vid efter Roger Gustafsson som lämnar TK.

 

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar