Inga nya viktklasser i MMA Ligan

Domarkommittén valde att ta fasta på ABC:s rekommendationer genom att införa ytterligare 5 viktklasser i regelverken.
Syftet är att idrottarna ska kunna ligga nära sin normala vikt vid tävling. På så sätt kan arrangören undvika att lägga matcher med s.k. catch-weight.

Det är alltid arrangören som bestämmer vilka viktklasser som ska ligga på matchkortet.
SMMAF är arrangör för MMA Ligan och för närvarande är det inte aktuellt att lägga till ytterligare viktklasser.

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar