Anmälan för promatcher öppnat för Frontier MMA Open 15

Nu är anmälan öppen för Frontier MMA Open 15. På denna tävling kommer vi genomföra Pro matcher och det finns flertal saker att förstå för den som önskar delta i pro matcher (för klass A och B är det som vanligt)

Anmälan

 • Först måste en profil skapas på vår hemsida (om du inte redan har en)
 • Sedan görs en anmälan till tävlingen
 • Inskannade dokument för HIV och Hepatit B/C ej äldre än 1 år skall bifogas i profilen

Matchmaking

 • Endast giltiga anmälningar som innehåller både fullständig information om tränings och tävlingsbakgrund kommer beaktas
 • Kravet på erfarenhet för antal amatörmatcher är 10 stycken varav minst 6 av dem skall vara Klass-A (detta om den tävlande inte redan har pro erfarenhet)
 • Anmälningar med korrekta HIV och Hepatit B/C dokument beaktas (skall finnas i profil senast vid matchmaking)
 • Matchmaking görs 4 veckor före tävling baserat på giltiga anmälningar
 • Tävlande som får match kommer att ha 2 dagar på sig att tacka nej (via en funktion på hemsidan)
 • Tackar ingen av de matchade nej fastställs matchen
 • För den som tackar nej erbjuds ingen ny match för på tävlingen. Om möjligt görs det för den som inte tackade nej
 • Anmälan stängs 1:a oktober och matchning görs efter det

Ersättning

 • Tävlande får ersättning med 2000 kr via idrottsarvode från arrangerande förening
 • Ersättning för resa utgår med max 1000 kr på tävlande
 • Ingen ersättning för boende

Övrigt

 • Systemet för pro matcher är nyutvecklat och det kan uppstå defekter som vi hoppas att alla kan ha överseende med eventuella fel som uppstår

Mer information hur det fungerar återfinns i Reglemente för Pro matcher i ligan

Frontier MMA Open 15

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar