Kort rapport från årsstämman

Igår hölls förbundets årsstämma på World Trade Center i Stockholm, här är en kort
rapport beträffande val av styrelse med mera.

Ordförande
Jesper Gunnarson, nyval

Styrelseledamöter
Jörgen Hamberg, omval
Dick Klingemo, omval
Tor Troeng, omval
Tobias Hall, nyval (tidigare suppleant)
Lovisa Konradsson, nyval

Notera att styrelsen skall inom kort konstituera sig och bestämma vilka av ovanstående som skall ha rollerna vice ordförande, kassör respektive sekreterare

Suppleanter
Mats Nilsson, nyval
Arben Latifi, nyval

Revisorer
Jim Bergman, nyval
SB&K utsedd revisor

Valberedning
Benny Thögersen – ordförande, omval
Niclas Randquist, nyval
Vakant (en post som måste vara en kvinna)

När stämmoprotokollet är klart och justerat kommer vi lägga ut det på vår hemsida så
att alla kan ta del av det

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar