Listan över aktuella funktionärer uppdaterad

Listan över licensierade funktionärer är uppdaterad efter inventering.
Listan finner ni under LICENCIERADE FUNKTIONÄRER.
Det är betydelsefullt att alla funktionärer kontrollerar så att uppgifterna stämmer.
Om något behöver rättas till är ni vänliga att skriva till Domarkommittén, dk@smmaf.se

Amatördomare samt professionella poängdomare är licensierade under 1 år.
Domarna behåller licensen under 2017 genom att de har varit aktiva under 2016.
Inaktiva domare sållas bort och måste söka licens på nytt. Det kan göras på två sätt:
1. Gå domarkurs under 2017
2. Ansöka till Domarkommittén om att bli validerad som domare, genom ett mail till dk@smmaf.se.
Skriv:
– Typ av domare (Poäng- eller Match-)
– Vilket år domarutbildningen genomfördes
– Hur många år samt matcher som är genomförda (i stora drag)
– Tidpunkt för senaste domaruppdraget
Ärendet kommer skyndsamt behandlas.

Matchmakers och Professionella Matchdomare har en licens som gäller i 2 år.
Förlängning av licensen görs genom att:
Betala in 290 kr till Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, konto PG 61 21 20 – 6
Skriv följande på inbetalningen:
– MMA
– Namn på funktionären (tex Anders Karlsson)
– Funktion (tex matchmaker)
Skicka kopia på kvittot till dk@smmaf.se

Se även LICENSIERING 
samt AVGIFTER

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar