DOMARKOMMITTÉN INFORMERAR

ANGÅENDE DISPENSER FÖR ATT TÄVLA

Domarkommittén beslutade att de föreningar som inte har med sig domare på ligatävlingar, blir blockerade från fortsatt tävlande. (se SMMAF Domarkommitté protokoll 2016-11-01)

Blockade föreningar söker dispens för fortsatt tävlande, genom att betala en avgift på 1 000 kronor. Avgiften är en föranmälan för en(1) deltagare till nästkommande utbildning för poängdomare.

Domarutbildningarna läggs i samband med ligatävlingar, för att domarna ska få en praktisk erfarenhet samt att deras kompetens ska kunna bedömas av utbildningsledarna.
I och med att kalendariet för 2017 års tävlingar inte är satt, kan vi i nuläget inte säga när domarutbildningarna blir av.
Således kommer utbildningarna annonseras ut när tävlings-kalendariet är klart. Då kan de föreningar som söker dispens för att tävla, anmäla deltagare till domarutbildningarna.

Dispensen för blockerade föreningar är som vi informerat tidigare om:
Klubbar som inte har med sig domare på SFG BATTLE 6, måste ha ansökt om dispens
senast 10 november för att få tävla på KAISHO BATTLE 11, 19 november.
Till SHOOT CHALLENGE 23, 26 november. Senast 17 november.
Till SM, 9-10 december. Senast 1 december.

Betalningen på 1 000 kr sker till Svenska Budo- & Kampsportsförbundet
– Konto PG 61 21 20 – 6
– Skriv namnet på klubben och ”Domarutbildning”.
– Skicka kvittot till dk@smmaf.se

I övrigt gäller vad som står under ”REGLER FÖR DOMARE

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar