Domarkommittén informerar

På FRONTIER MMA OPEN 13 tävlade idrottare från 14 klubbar.
7 av klubbarna hade inte med sig några domare till tävlingen.

Därmed brister dessa klubbar i att följa uppsatt reglemente som beskriver att ”Varje svensk klubb måste bidra med minst 1 licensierad match- eller poängdomare per tävling.”
Det är inte bara denna tävling vi kan se dessa brister utan det har även förekommit tidigare.

Domarkommittén har nu tagit fasta på detta och beslutat följande (SMMAF Domarkommitté protokoll 2016-11-01):
• De föreningar som inte har med domare på ligatävling, skall betala in anmälningsavgiften för minst en deltagare till nästkommande domarutbildning på 1 000 kr.

• Inbetalningen ska ske innan klubben anmäler deltagare till nästkommande ligatävling för att föreningens deltagare skall få tävla.

• Kvittot på inbetalningen skall skickas till dk@smmaf.se och inkommit senast 9 dagar innan ligatävlingen.

Detta innebär kvittot ska inkommit senast torsdagen till SMMAF. På fredagen läggs preliminära matcher som publiceras på lördagen d.v.s. en vecka innan ligatävlingen.

I övrigt gäller vad som står under ”REGLER FÖR DOMARE

I praktiken innebär det följande:
Klubbar som inte har med sig domare på SFG BATTLE 6, måste ha ansökt om dispens
senast 10 november för att få tävla på KAISHO BATTLE 11, 19 november.
Till SHOOT CHALLENGE 23, 26 november. Senast 17 november.
Till SM, 9-10 december. Senast 1 december.

Betalningen på 1 000 kr sker till Svenska Budo- & Kampsportsförbundets
konto PG 61 21 20 – 6
Skriv namnet på klubben.
Skicka kvittot till dk@smmaf.se

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar