Domare och dispens i ligan

Bakgrund
Varje år genomförs 13-15 tävlingar i Svenska MMA ligan (kallat ligan nedan) där varje tävling har från 10 upp till 40 matcher. Det är därför ca 300 matcher i Amatör-MMA och Shootfighting på ett år. För varje match behövs 4 stycken utbildade domare, en matchdomare och tre poängdomare. Det är således ca 1200 domaruppdrag per år i ligan att genomföra.

Nuvarande system
För att täcka alla dessa domaruppdrag finns ett system i ligan där varje deltagande klubb bidrar med minst 1 domare per tävling. Detta har inneburit att denne domare i snitt får döma 5 matcher per tävling, ibland mer, ibland mindre. Förbundet arrangerar varje år 2-3 domarkurser för att utbilda nya samt vidareutbilda existerande domare.

För nya anslutna klubbar och för klubbar som inte har möjlighet att skicka domare till en tävling finns ett dispenssystem. Systemet innebär att klubben betalar in kostnaden för nästkommande domarkurs i förväg. Dispensen gäller då fram till kursen där klubben får utbilda nya domare som sedan kan delta på kommande tävlingar i ligan.

Problem
Förbundet har noterat att ett flertal klubbar satt i system att varken bidra med utbildade domare på tävlingarna, betala dispens eller delta i domarutbildningar. Det innebär flera problem, bland annat:

-På vissa tävlingar är det svårt att få ihop domare pga inte alla bidrar. Risken är att förbundet får ställa in matcher vilket vore tråkigt för framförallt de tävlande men även betalande publik

-Vissa klubbar gör rätt för sig och får dra ett onödigt stort lass medan andra åker snålskjuts. Orättvist helt enkelt

Lösning
Förbundet kommer att sluta matcha tävlande från de klubbar som inte bidrar med domare eller har dispens. Vi kommer publicera en lista på klubbar som missköter detta. Listan uppdateras regelbundet. Vi hoppas att med denna åtgärd få se att alla klubbar drar sitt strå till stacken för att ligan skall fungera på ett bra sätt.

Detta system kommer implementeras efter nästkommande domarkurs (18-19 mars). Vet du med dig att du tillhör en klubb som inte bidrar med domare så går det att anmälan sig på länken nedan till nästa kurs. Är det en omöjlighet för er klubb att skicka någon till den utbildningen vänligen kontakta Domarkommittén (dk@smmaf.se) omedelbart, vid synnerliga skäl kan dispens ges till nästa tillfälle.

 

KALENDARIUM DÄR DOMARKURSERNA HITTAS

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar