Ändring 4: Matchlängd Shootfighting

De nya Amatör-MMA reglerna innebär en rondlängd på 3 minuter. SMMAF anser det lämpligt att bägge regelverk i ligan använder sig av samma rondlängd. Därför har SMMAF lämnat in en ändring av regelverket för Shootfighitng till Kampsportsdelegationen

Föreslagna ändringar
Normal match: 2 ronder om 3 minuter, 1 minut rondvila
Titelmatch: 3 ronder om 3 minuter, 1 minut rondvila

Kommentar till ändring
• För ändring av matchlängd krävs godkännande av Kampsportsdelegationen. Detta är ännu inte godkänt, beslut skall komma innan första tävlingen 2016.
• Att amatörregelverken har samma rondlängd gör träningen enklare och övergången från Shootfighting till Amatör-MMA blir utan förändring i rondlängd.
• Att tävlande och coacher får möjlighet till en rondvila för återhämtning och instruktioner är mycket positivt.
• Normala matcher om 2 ronder bedöms som en hel match för att undvika att matcher slutar oavgjort
• Titelmatcher bedöms som 3 separata ronder

Svara

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar