Tillsynsrapport Superior Challenge

  • maj 12, 2008
  • Okategoriserade

I rapporten riktar Länsstyrelsen kritik mot att tävlingsarrangören inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder, såvitt avser kampområdet, för att tillförsäkra deltagarna en godtagbar säkerhet. I övrigt fanns inget att anmärka på.
216-02142-2008 Tillsynsrapport.pdf