Ansökningsförfarande för nya föreningar

  • maj 1, 2008
  • Okategoriserade

Med anledning av att MMA den 15 mars 2008 valdes in som idrott av Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) årsmöte, har styrelsen den 1 maj beslutat att SMMAF inte längre tar in nya medlemsföreningar direkt. Nya föreningar hänvisas istället till SB&K. När en förening beviljas inträde i SB&K som MMA blir den automatiskt ansluten till SMMAF.
Grundläggande information som tex hur man bildar en förening hittar man här: http://www.budo.se/forbundet/bilda_klubb.shtml
Information om hur man ansöker till SB&K samt länkar till erforderliga blanketter etc finns här: http://www.budo.se/forbundet/bli_medlem.shtml