Ansökan om borttagande av automatisk karantän beviljad

  • mars 13, 2008
  • Okategoriserade

Kampsportsdelegationen har bifallit Förbundets ansökan om bortagande av karantänsperioden om 4 veckor som tidigare utföll automatiskt för alla tävlande (oavsett om de utsatts för knockout eller inte). Matchläkaren har istället rätt att utdöma karantän när denne finner det nödvändigt (alltså inte endast vid knockout).
Beslut Dnr: 216-03327-2008