Rapport till Kampsportsdelegationen

  • februari 13, 2008
  • Okategoriserade

SMMAF Verksamhet 2007

:: Egenkontrol ::
SMMAF sanktionerade inga tävlingar under 2007 och utförde därför ingen egenkontroll.

:: Förberedelser ::
Eftersom tävlingsverksamhet tar lång tid att planera beslutade vi att inte forcera fram detta. Istället lade Förbundsstyrelsen ett stort arbete på att förbereda inför tävlingar planerade till våren 2008, utveckla rutiner för sanktionsansökningar etc.

:: Anslutna föreningar ::
Förutom de 57 föreningar som var med vid uppstarten av förbundet ansökte ytterligare 4 föreningar om medlemsskap. Vid årsskiftet hade SMMAF därmed 61 anslutna föreningar.

:: Sanktionsansökningar ::
En sanktionsansökan  bifölls (The Zone FC 9 februari 2008). En sanktionsansökan från Rumble of the Kings Promotion AB avslogs med anledning av att SMMAF ej kan ge sanktion till ett aktiebolag.

:: Ansökan SB&K ::
En ansökan om anslutning för MMA i Svenska Budo & Kampsportsförbundet inlämnades (frågan tas upp på SB&Ks årsmöte den 15 mars i år.

:: Förfrågan dopingkontroll ::
En förfrågan till RFs antidopinggrupp om tester på The Zone gjordes, men förbundet fick nej.