Överkvalificerade för MMA Klass-B

Förbundets säkerhetstrappa syftar till att tävlande med olika erfarenheter tävlar på olika nivåer.

Från och med 2016 görs därför en aktiv omfördelning mellan antalet tävlande i MMA Klass-A  och MMA Klass-B så att vi får fler tävlande i MMA-Klass A. Därför har följande beslut tagits:

1. En tävlande som har sex (6) eller fler matcher i MMA Klass-B från föregående två (2) tävlingsår anses överkvalificerade för MMA Klass-B (fd. Shootfighting) och får endast anmäla sig i MMA Klass-A

2. Tävlande som deltagit i MMA Klass-A match under de föregående tävlingsåren (2) får inte anmäla sig i MMA Klass-B (fd.Shootfighting)