Kalender

nov
28

SMMAF Poängdomarutbildning MMA Klass B på GBGMMA i Göteborg

Göteborg

SMMAF Poängdomarutbildning MMA Klass B, på
GBGMMA i Göteborg 28 November 2020 i samband med Icon Challenge 5

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till Poängdomarutbildning.
Kursen riktar sig till dig som utövar MMA och representerar förening ansluten till SMMAF.

Innehåll: SMMAF:s aktuella regelverk i MMA Klass B. Teori och praktik.

Certifiering: Vid godkänt resultat blir du automatiskt certifierad.
För att behålla certifieringen till 2021 ska du dömt matcher under 2020.

Förkunskaper: Du ska tillhöra en förening ansluten till SMMAF samt utöva MMA.

Utbildningsplats: GBGMMA (http://www.gbgmma.se/), Dagjämningsgatan 2 Kortedala

Datum: 28 November
Teori 08:00 -10 Lördag 28 November teori sedan praktik på Icon Challenge 5
Praktik 13.00 tills matcherna slutar Lördag 28 November

Utrustning: Penna och anteckningsmaterial.

Kostnad: 500 kr

Kursansvariga: Andreas Grüner, Nadja Eriksson

Övrigt: Du erhåller ett diplom vid godkänt resultat.

Kontakt: dk@smmaf.se

Anmälan: Betala in avgiften till SMMAF på plusgiro 612120-6 märk betalningen med Poängdomarutbildning MMA och antal anmälda. Skicka sedan namn och kvittot på betalningen till dk@smmaf.se