Kalender

sep
16

SMMAF Poängdomarutbildning MMA Klass B

Stockholm
Domarutbildning

SMMAF Poängdomarutbildning MMA Klass B, på

Nexus i Stockholm 16 September i samband med Shoot Challenge 26

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till Poängdomarutbildning.

Kursen riktar sig till dig som utövar MMA och representerar förening ansluten till SMMAF.

Innehåll: SMMAF:s aktuella regelverk i MMA Klass B. Teori och praktik.

Certifiering: Vid godkänt resultat blir du automatiskt certifierad.
För att behålla certifieringen till 2018 ska du dömt matcher under 2017.

Förkunskaper: Du ska tillhöra en förening ansluten till SMMAF samt utöva MMA.

Utbildningsplats: Nexus Stockholm (http://www.nexusstockholm.se/), Drottningholmsv. 185

Datum: 16 September

Teori 08.30-11.00
Praktik 12.00-matcherna slutar

Utrustning: Penna och anteckningsmaterial.

Kostnad: 1 000 kr (Om du också går Matchdomarutbildningen, 2 500 kr totalt)

Kursansvariga: Andreas Grüner, Kevin Sataki och Christer Ringblom

Övrigt: Du erhåller ett diplom vid godkänt resultat.

Kontakt: dk@smmaf.se

Anmälan: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/901981